Canon ตลับหมึก อิงค์เจ็ท รุ่น PGI-72MBK หมึกปริ้นเตอร์ Canon รุ่น PGI-72MBK ตลับหมึกแท้ปริ้นเตอร์ Canon รุ่น PGI-72MBK หมึกแท้ มีคุณภาพต่อการใช้งาน Printer ที่ใช้หมึกแท้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหมึกปลอม นอกจากนี้การใช้หมึกเครื่องพิมพ์ของแท้ยังให้ความเที่ยงตรงและคมชัดของสีมากกว่า ลดโอกาสการอุดตัน อีกทั้งราคาของแท้กับของปลอมยังไม่แตกต่างกันมากนัก ในการพิมพ์รายงานหรือเอกสาร การเลือกใช้หมึกแท้จากผู้ผลิต ยังช่วยลดการสูญเสียของงานพิมพ์ได้มากกว่า และงานพิมพ์จะคงสภาพได้ยาวนานกว่า สีไม่ซีดก่อนกำหนด เพื่อการใช้งานเครื่องพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลสินค้า (Specification) ตลับหมึกรุ่น Canon รุ่น PGI-72MBK ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น Canon Printer รุ่น Pro-10 Canon ตลับหมึก อิงค์เจ็ท รุ่น PGI-72MBK ´ Թ หมึกปริ้นเตอร์ Canon รุ่น PGI-72MBK ตลับหมึกแท้ปริ้นเตอร์ Canon รุ่น PGI-72MBK หมึกแท้ มีคุณภาพต่อการใช้งาน Printer..

Read more